People are key – how to align business objectives to digital transformation at scale

Jukka Lehtinen

Jukka Lehtinen

Regional Sales Director, HCLTech, Finland
Myyntijohtaja, HCLTech, Suomi

Sathyaprakash Murugesan

Sathyaprakash Murugesan

Digital Sales Leader, HCLTech, Nordics
Digitaalinen Myyntijohtaja, HCLTech, Pohjoismaat

Group

Digitaalinen transformaatio on teknologinen prosessi, jota liiketoiminnan tarpeet vauhdittavat. Sen onnistuminen riippuu muutosta toteuttavista ihmisistä. Mitä menestys edellyttää?

Suomi on yksi maailman pisimmälle digitalisoituneista yhteiskunnista. Useat globaalit IT-palveluyritykset tekevät työtä suomalaisille yrityksille. Monille on jonkinasteinen yllätys, että Suomessakin tulee vastaan muilta markkinoilta tuttuja digisiirtymän esteitä.

“Ongelmat ovat ihan samat kaikissa Pohjoismaissa ja koko maailmassakin”, sanoo HCLTech:n Suomen myyntijohtaja Jukka Lehtinen. “Isoin haaste on selkeä. Onnistunut digitransformaatio rakentuu kolmelle jalalle. Ne ovat teknologia, liiketoiminta ja ihmiset. Näistä viimeisin on tärkein. Mikään teknologia ei pelasta bisnestä ilman sitoutuneita ihmisiä.”

Työntekijöiden osallistamiseen on helppoja tapoja, jotka soveltuvat kaikille transformaatiomatkalle lähteville yrityksille. Lisää niistä hieman myöhemmin. Ensin kuitenkin lyhyesti teknologian ja liiketoiminnan viitekehyksestä.

Digitalisaatio on kestävyysvaateen ohella kenties merkittävin maailmanlaajuinen megatrendi. Kaikki digitalisoituu. Tietä teknologian yli tai ympäri ei ole millään toimialalla.

Teknologisen horisontin muuttuessa liiketoimintaympäristön mannerlaatat liikkuvat. Käynnissä oleva vallankumous on pyyhkäissyt tieltään yrityksiä ja kokonaisia teollisuudenaloja. Digitaalisuus on nyt osa liiketoiminnan kovaa ydintä.

Esimerkiksi kuluttajakauppa on kulkenut kivijalasta online-ympäristöön ja muuttunut monipuoliseksi omnichannel-kokemukseksi. Samankaltainen muutos on käynnissä energia- ja öljyalalla, kun eri toimijat pyrkivät nopeasti siirtymään fossiilisista uusiutuvan energian kauppaan.

“Yritykset ajattelevat tulevaisuuttaan uudella tavalla ja luovat ennennäkemättömiä liiketoimintamalleja”, sanoo HCLTech -yhtiön Pohjoismaiden digitaalisen liiketoiminnan johtava asiantuntija Sathya Murugesan. “Jotta muutoksen suuruuden ymmärtää, voi ajatella teollisuuden arvoketjuja. Ne olivat ennen lineaarisia. Disruptio on muuttanut ne mittaviksi ekosysteemeiksi, jotka pyörivät digitaalisten järjestelmien varassa. Hyötyinä saamme ketteryyttä ja yhdenmukaisempaa asiakaskokemusta. Mutta uuteen maailmanjärjestykseen sopeutuminen tarkoittaa myös operatiivisia riskejä.”

“Muutos on syytä toteuttaa huolella erityisesti humaanista näkökulmasta. Ihmiset ansaitsevat tulla kunnioitetuksi ja kuulluksi. Liiketoiminnan uuden suunnan hahmottaminen vie aina aikaa. Samoin sen sisäistäminen, miten voi itse auttaa organisaatiota menestymään.”

Kuilu liiketoiminnan ja teknologian välissä

Yritykset ottavat käyttöönsä uutta teknologiaa pitääkseen yllä ja kehittääkseen kilpailukykyään. Moni transformaatio kuitenkin epäonnistuu, kun bisnestavoitteet ja teknologiastrategia eivät kohtaa.

Tekniset ympäristöt ovat usein monimutkaisia. Monen yrityksen kriittiset liiketoimintaprosessit pyörivät ikääntyneiden järjestelmien ja vanhentuneen teknologian varassa. Samaan aikaan liiketoimintajohto penää ketterää innovaatiota ja nopeaa kehitystä, jotta yritys pysyisi mukana toimintaympäristön villissä muutoksessa.

Vintage-teknologia pysäyttää pahimmillaan liiketoiminnan kehityksen. Antiikkisiin järjestelmiin tarrautuminen on inhimillinen piirre. Muutosvastainen jarrutus on kuitenkin uhka liiketoiminnan jatkuvuudelle. Vuosikymmenisistä koodinpätkistä kyhätty kudelma latoo kapuloita innovaation ja nopean kehityksen rattaisiin.

“Keskeinen haaste on liiketoiminnan tavoitteiden kytkeminen kattavasti muutoksen prioriteetteihin. “Kyse on ammottavasta kuilusta ihmisten sisällä. Jokainen katsoo transformaatiota omasta yksilöllisestä perspektiivistään. Monelle se tarkoittaa ennen kaikkea vanhan säilyttämisen ja riskien välttämisen näkökulmaa. Uusi on pelottavaa ja vaatii ylimääräistä ponnistelua. Siksi kaikki eivät tahdo muutosta.”

Yhteisen suunnan löytäminen on avainkysymys. Siitä sopiminen vaatii kosolti kanssakäymistä – kuuntelua, osallistamista ja selittämistä – jotta muutoksen virta pysyy liikkeessä. Mikäli kanssakäyminen unohtuu, ihmiset eivät nouse veneeseen. Transformaatio karahtaa kiville.

“Mukaan lähteminen liittyy työn merkityksellisyyteen”, Murugesan toteaa. “On hyvä puhua siitä, että digitaalisuus ei tarkoita vain että halutaan tehdä asioita paremmin. Ennen kaikkea kyse on siitä, että tehdään parempia asioita. Sellaisia jotka hyödyttävät yhteiskuntaa, ihmisiä ja ympäristöä.”

Ihimillinen tekijä esiin

“Sekaannus leviää organisaatiossa kuin kulovalkea”, Jukka Lehtinen sanoo. “Moni on nähnyt mitä tapahtuu, kun ihmiset eivät ymmärrä liiketoiminnan tavoitteita. Eivät he silloin näe teknologian kehityssuunnitelmankaan merkitystä. Jokainen meistä voi pohtia, miltä tuntuisi tulla töihin tietämättä mitä pitäisi tehdä ja miksi. Ei menisi kuin Strömsössä.”

Menestyksen varmistamiseen on olemassa selkeät askeleet:

  1. Ylimmän johdon tulee olla sitoutunut digitaaliseen transformaatioon ja omistautua sen läpivientiin.
  2. Johtajien on otettava vastuu jatkuvan vuoropuhelun ylläpidosta organisaation eri tasoilla – kuunnellen mitä tiimeillä on sydämellään.
  3. Liput heilumaan ja rummunpauketta peliin! Viestintää ei transformaatiohankkeessa ole koskaan liikaa.

Edestä johtaminen ruokkii organisaatiossa luottamusta, halua ja uskoa onnistumiseen. Positiivisen hengen lietsomiseksi kannattaa pitää meteliä pienistäkin osaonnistumisista aina kun niitä matkan varrella ilmenee.

Digitaalinen transformaatio onnistuu, kun tiimeillä on motivaatio toimia, ja muutoshankkeen tavoitteet ja visio ovat kristallinkirkkaat.

HCLTech on kuunnellut asiakkaidensa ongelmia ja tarpeita. Niiden pohjalta se on kehittänyt oman mallinsa digitaalisen transformaation toteuttamiseen. Nelivaiheisen mallin nimi on FENIX 2.0, ja se on osoittautunut hyödylliseksi teknologisten, operatiivisten, kaupallisten ja hallinnollisten kehitysprosessien avaamisessa.

Käytännössä FENIX 2.0 auttaa organisaatiota uudelleenohjelmoimaan DNA:nsa – sekä määrittämään digitaalisen transformaatiomatkan tavoitteet.

“Esitellessämme mallia saamme usein todistaa vau-efektiä”, Sathya Murugesan sanoo. “Viitekehys on yksinkertainen, mutta auttaa asiakkaita hahmottamaan oman paikkansa muutosmatkalla.”

“Malli on erinomainen alkusysäys toimivien ratkaisujen löytämiselle – ja sellaiselle digitaalisen transformaation matkalle, jolla ihmiset haluavat olla mukana.”

Lue lisää FENIX 2.0 -mallista täältä.

Group

Digital transformation is a technological process borne out of business needs. Its success, however, is defined by the people who execute it. What does it take to win the game?

Finland is one of the global leaders in digitalization. Many leading global IT service providers work with Finnish enterprises. To their slight surprise, they often come up against similar digital transformation hurdles as in other markets.

“The same issues emerge across the Nordics and worldwide,” says Jukka Lehtinen, Regional Sales Director at HCLTech, Finland. “One above all else. A successful digital transformation process boils down to three factors. They’re technology, business, and people. Out of these, the last one is key. Without committed people, no technology will save a business.”

There are simple approaches to employee engagement that any organization embarking on a transformation journey should consider. We will discuss them shortly, but first, let’s contemplate the context of technology and business.

Digitalization – alongside the sustainability imperative – is probably the most significant global megatrend. We are facing the digitalization of everything. There is no way around rapid digital transformation in any industry vertical.

While the technological landscape is shifting, the tectonic plates of our business environment are also moving. The ongoing revolution has wiped away enterprises and entire industries. Digitalization reaches the very core of the business.

The retail industry, for instance, has been shifting from a bricks-and-mortar environment into an online and omnichannel experience. Similarly, the energy and oil industries are rapidly transforming from a fossil vertical to a renewables business.

“As companies reimagine their future, they come up with whole new business models,” says Sathya Murugesan, Digital Business Leader at HCLTech, Nordics. “To understand the scale of change, consider industry value chains. They used to be linear, but disruption has seen them turning into whole ecosystems that run on digital engines. The upside may be organizational agility and a consistent customer experience. Still, there’s a substantial risk of operations going haywire as the company settles into the new setup.”

“Transformation must be handled with care, starting with people. They deserve respect, and they have the right to be heard. They need to be allowed to understand where the business is heading and how they can contribute to the enterprise’s success.”

Mind the gap between business and technology

Enterprises adopt new technologies to retain and improve their competitiveness. Yet, many transformations have failed through misalignment of business objectives and technology strategy.

The technological environment is, in most cases, complex. Many enterprises operate legacy systems and technology, running critical business processes. At the same time, business management calls for agile innovation and rapid go-to-market to keep up with the relentless pace of change in their environment.

Legacy impedes business transformation. Hanging on to antiquated systems is a human trait. This defensive mindset is, in fact, a threat to business continuity. An accumulation of patched bits and pieces is an antithesis of innovation and rapid go-to-market.

“The real challenge is connecting business objectives to transformation priorities at scale,” Murugesan says. “And this gap resides within people. Everyone sees transformation through their unique perspective, and for many, the vantage point is one of preservation, of risk aversion. New is scary and requires an extra effort. Therefore, not everyone likes it.”

Internal alignment is at the core of the issue. It takes extensive human interaction – listening, engaging, and explaining – to keep things moving. That failing, there’s no buy-in, and transformation grinds to a halt.

“There’s a connection to the purpose of work,” Murugesan points out. “You want a dialogue around the fact that digital technologies are not only for doing things better. They are for doing better things for society, humanity, and the planet.”

Dial-in the human factor

“Confusion spreads like wildfire in the organization,” Jukka Lehtinen says. “You see situations where people are unaware of the business objectives, nor do they see the point of a technology roadmap. Imagine coming to work yourself and not knowing why and what you’re supposed to do. Hardly ideal!”

Specific steps are crucial to success:

  1. You want senior management buy-in and commitment to digital transformation.
  2. Leaders must take responsibility for driving an ongoing dialogue within ranks and hear what teams have on their minds.
  3. Waving the flag and banging the drum are helpful. There is no such thing as too much communication.

Front-line engagement invokes trust, spirit, and a can-do attitude within the organization. Persuasion is also about highlighting pockets of success that emerge along the way.

Digital transformation will work out when teams are motivated toward action, and the objective and vision of change are crystal clear.

Listening to customer needs, HCLTech has developed a proprietary framework for driving successful digital transformation called FENIX 2.0. The four-stage model has been highly successful in articulating transformation roadmaps from technological, operational, commercial, and governance points of view.

FENIX 2.0 helps organizations reprogram their core DNA and define their digital transformation objectives.

“I’m always thrilled by the ‘wow’ happening in the room when we lay out the model,” Sathya Murugesan says. “It’s a simple framework but helps our customers conceptualize their location on the transformation journey.”

“It’s an excellent starting point toward workable solutions – and a digital transformation journey people want to join.”

Read more on FENIX 2.0 here.