Romania | HCLTech

Join the innovation revolution in Romania

Find exciting roles to match your skills and ambitions

Career Opportunities

Ia parte la revoluția în inovație, în România

Descopera joburi care se potrivesc cu ambițiile și abilitățile tale.

Oportunități în carieră

About Us

HCLTech is a next-generation global technology company that helps enterprises reimagine their businesses for the digital age. Our technology products and services are built on four decades of innovation, with a world-renowned management philosophy, a strong culture of invention and risk-taking, and a relentless focus on customer relationships. HCLTech also takes pride in its many diversity, social responsibility, sustainability, and education initiatives. Through its worldwide network of R&D facilities and co-innovation labs, global delivery capabilities, and over 223,400+ ‘Ideapreneurs’ across 60 countries, HCLTech delivers holistic services across industry verticals to leading enterprises, including 250 of the Fortune 500 and 650 of the Global 2000.

The company’s DNA of grassroot innovation, our ingrained culture of co-innovation, and our tradition of going far beyond what is expected to create customer value, clearly differentiates us from our competitors and gives us a distinct advantage in creating value for businesses in the digital and connected world. Along the way, we’ve also been recognized for our culture and our achievements. Bloomberg included HCLTech in the Gender Equality Index for moving the needle of equality for all, and we have been named one of the top employers in Europe, one of the World’s Best Employers in the Forbes 2020 and 2021 best employer rankings, and have also been recognized by many other prestigious organizations.

revenue

US$ 12.8 Bn

Revenue

Ideapreneurs

223,400+​

Ideapreneurs

countries

Operating in 60

Countries

nationalities

161

Nationalities

Despre noi

HCLTech este un brand global de tehnologie de ultimă generație care sprijină companiile să-și reimagineze activitățile de business pentru era digitală. Produsele și serviciile HCLTech sunt construite pe patru decenii de inovație, cu o filozofie de management de renume mondial, o cultură puternică a invenției și asumării riscurilor, și un accent neobosit pe relațiile cu clienții. HCLTech se mândrește, de asemenea, cu numeroasele sale inițiative în stimularea diversității, a responsabilității sociale, a inițiativelor durabile și în educație. Prin rețeaua sa mondială de facilități de cercetare, dezvoltare și laboratoare de co-inovare, capabilitățile globale de livrare și peste 223,400+ de „Ideiprenori” din 60 de țări, HCLTech oferă servicii holistice companiilor de top, inclusiv 250 de companiei listate în Fortune 500 și 650 din Global 2000.

ADN-ul companiei care are la bază inovația, cultura noastră înrădăcinată de co-inovare și tradiția noastră de a crea valoare care să depășească cu mult așteptările clienților ne diferențiază în mod clar de concurenții noștri și ne oferă un avantaj determinant ca generator de valoare pentru afaceri în domeniul digital. Pe parcurs, am fost recunoscuți și pentru cultura și realizările noastre. Bloomberg a inclus HCLTech în Indicele egalității de gen pentru implicarea în ridicarea ștafetei în ceea ce privește acordarea de drepturi egale și am fost desemnați unul dintre cei mai buni angajatori din Europa, unul dintre cei mai buni angajatori din lume în clasamentele Forbes 2020 și 2021, fiind, de asemenea, recunoscuți de multe alte organizaţii prestigioase pentru aceste merite.

revenue

US$ 12.8 Bn

Venituri

Ideapreneurs

223,400+

Ideaprenori

countries

Activi în 60

de țări

nationalities

161

de naționalități

 

HCLTech in Romania

Romania has emerged as a strategic location for HCLTech in Eastern Europe because of its friendly business climate, well-educated workforce, and their multilingual, flexible, innovative, and future-oriented approach. HCLTech has also recently expanded its presence in Iasi, a major Eastern Romanian city. We deliver world-class business and IT services from Romania to the world, with a heavy focus on digital technology offerings for multiple industries.

As a global technology leader, HCLTech has become a partner of choice for many companies in this region, who turn to us for services like:

 • Automated product support
 • Digital engineering
 • Data and analytics
 • Custom and packaged application development
 • Remote technical and expert support
 • Sales and marketing support
 • Account management

These services are delivered with the use of the industry’s best frameworks and technologies such as process consulting, robotic process automation, AI/ ML, and analytics. Our customers in the region benefit from greater operational efficiency, automation, and enhanced service levels.

HCLTech also nurtures local talent by investing in training and talent development programs that build skills for the digital age. Currently, HCLTech employs close to 500 employees in Iasi and has strengthened its global position expanding its network and services portfolio in the region. At HCLTech, we are committed to cultivating and preserving a culture of inclusion and connectedness. We grow and learn better together with a diverse team of employees, and as an equal opportunity employer, we stay true to our mission by ensuring that our place can be anyone’s place.

HCLTech în România

România a devenit o locație strategică pentru HCLTech în Europa de Est datorită climatului său de afaceri prietenos, al forței de muncă bine educate și al abordării multilingve, flexibile, inovatoare și orientate spre viitor. HCLTech și-a extins recent prezența și în Iași, un oraș important din estul României. Oferim servicii IT și de afaceri de clasă mondială din România către întreaga lume, cu un accent deosebit pe ofertele de tehnologie digitală pentru o varietate amplă de industrii.

În calitate de lider tehnologic global, HCLTech a devenit un partener esential pentru multe companii din această regiune, care apelează la noi pentru servicii precum:

 • Automated Product Support
 • Digital Engineering
 • Date și analize
 • Custom and packaged application development
 • Suport tehnic și expert de la distanță
 • Suport în vânzări și marketing
 • Account management

Aceste servicii sunt furnizate prin utilizarea celor mai bune cadre și tehnologii din industrie, cum ar fi consultanța de proces, automatizarea proceselor robotizate, AI/ML și analiză. Clienții noștri din regiune beneficiază de o mai mare eficiență operațională, automatizare și niveluri îmbunătățite de servicii.

De asemenea, HCLTech se implică active în instruirea talentul local, investind în programe de formare și dezvoltare a talentelor care dezvoltă competențe pentru era digitală. În prezent, HCLTech are aproape 500 de angajați în Iași și și-a consolidat poziția globală extinzându-și rețeaua și portofoliul de servicii în regiune. La HCLTech, ne angajăm să cultivăm și să păstrăm o cultură a incluziunii și a conectării. Creștem și învățăm mai bine împreună cu o echipă diversă de angajați și, în calitate de angajator cu o cultură axată major pe egalitatea de șanse, rămânem fideli misiunii noastre, asigurându-ne că locul nostru poate fi locul oricui.

Unique Culture and Competitive Benefits

The unique culture at HCLTech, or “ideapreneurship'' as we call it, puts employees at the forefront of innovation. Our teams innovate and collaborate with each other and with customers to seed, nurture, and harvest ideas. Every day our ideapreneurs come committed and prepared to understand customers’ businesses and shape their roadmaps. We focus on the “value zone” in every customer interaction to generate superior results. We encourage our people to try different things and provide them the freedom to explore, grow and experiment, while offering intensive training and on-the-job coaching. Our team takes pride in their enthusiasm and commitment to go beyond, and we celebrate this collective feeling in our culture.

Employee centric culture
Employee-centric
culture
Employee-centric culture

With long-term career opportunities, we invest in your future and cultivate our next generation of leaders.

Inclusive and diverse culture
Diverse, inclusive
environment
Diverse, inclusive environment

Our inclusive environment taps a cross-section of society for change agents to lead us into a brighter future.

Socially responsible
Socially responsible
leadership
Socially responsible leadership

We serve these priorities: responsible business, redefine workplace, renew ecosystem and repay society.

Global exposure
Global
exposure
Global exposure

Engage with a network of R&D and co-innovation labs, delivery facilities

Technology innovation
Technology
innovation
Technology innovation

A culture of invention, smart risks and relentless customer focus have fueled four decades of HCLTech innovation.

Comprehensive benefits
Comprehensive
benefits
Comprehensive benefits

We support and protect our global team with competitive benefits for healthcare, education and other needs.

Cultură unică și beneficii competitive

Cultura unică de la HCLTech, sau „ideaprenori”, așa cum o numim, plasează angajații în fruntea inovației. Echipele noastre inovează și colaborează între ele, dar și cu clienții, pentru a însămânța, a cultiva și a recolta idei. În fiecare zi, ”idea antreprenorii” noștri vin dedicați și pregătiți să înțeleagă afacerile clienților și să le modeleze misiunea. Ne concentrăm pe „zona valorii” în fiecare interacțiune cu clientul pentru a genera rezultate superioare. Încurajăm oamenii noștri să testeze diferite lucruri și le oferim libertatea de a explora, crește și experimenta, oferind în același timp formare intensivă și coaching la locul de muncă. Echipa noastră se mândrește cu entuziasmul și angajamentul lor de a merge mai departe, și sărbătorim acest sentiment colectiv în cultura noastră.

Employee centric culture
Cultură centrată
pe angajat
Cultură centrată pe angajat

Cu oportunități de carieră pe termen lung, investim în viitorul tău și cultivăm următoarea noastră generație de lideri.

Inclusive and diverse culture
Mediu divers și
incluziv
Mediu divers și incluziv

Mediul nostru incluziv exploatează o secțiune transversală a societății pentru ca agenții de schimbare să ne conducă către un viitor mai luminos.

Socially responsible
Leadership responsabil
social
Leadership responsabil social

Suntem dedicați următoarelor priorități: afaceri responsabile, redefinirea locului de muncă, reînnoirea ecosistemului și răsplătirea societății.

Global exposure
Expunere
globală
Expunere globală

Ia contact cu o rețea globală de laboratoare de cercetare, dezvoltare și co-inovare, și facilități de livrare.

Technology innovation
Inovație
tehnologică
Inovație tehnologică

O cultură a invenției, a riscurilor inteligente și a concentrării neobosite asupra clienților au alimentat patru decenii de inovație HCLTech.

Comprehensive benefits
Beneficii
cuprinzătoare
Beneficii cuprinzătoare

Susținem și protejăm echipa noastră globală cu beneficii competitive pentru asistență medicală, educație și alte nevoi.

Location - Romania, Bucharest

Number of positions - 1

Responsibilities/ Tasks

 • Helping to establish and maintain DevOps best practices in our pipeline
 • Building and setting up new development tools and infrastructure
 • Working on ways to automate and improve development and release processes
 • Testing and examining code written by others and analyzing results
 • Ensuring that systems are safe and secure against cybersecurity threats
 • Identifying technical problems and developing fixes for the CI/CD workflow
 • Helping to represent the DevOps team in feature planning and project scheduling
 • Deploy updates and fixes
 • Build tools to reduce occurrences of errors and improve code quality
 • Perform root cause analysis for pipeline errors
 • Investigate and resolve technical issues
 • Design procedures for system troubleshooting and maintenance

Experience/Exposure

 • BSc in Computer Science, Engineering or relevant field
 • Experience as a DevOps Engineer or similar software engineering role
 • Experience with Azure Dev Ops and pipelines written in YAML
 • Comfort with writing scripts in PowerShell
 • Proficient with git and git workflows
 • Problem-solving attitude
 • Collaborative team spirit
 • Strong desire for learning and professional growth

Key Skills Required

 • Good knowledge of JavaScript and C#
 • Experience with GitHub bots and their role in automating software workflows
 • Familiar with mono repositories and how they are used for software development
 • Experience developing engineering applications for a large corporation

Education/certification

 • B.Tech/ BE

Location - Romania, Bucharest

Number of positions - 2

Responsibilities/ Tasks

 • Helping to establish and maintain Software Development Lifecyle best practices.
 • Building and setting up new development tools and the development infrastructure
 • Developing tools and visualizations to track the adoption of best practices across development teams
 • Working on ways to automate and improve development and release processes
 • Testing and examining code written by others and analyzing results
 • Ensuring that systems are safe and secure against cybersecurity threats
 • Identifying technical problems and developing fixes for the CI/CD workflow

Experience/Exposure

 • BSc in Computer Science, Engineering or relevant field
 • Experience as a TechOps, DevOps Engineer or similar software engineering role
 • Experience with common SDLC tools including source code repositories, development pipelines and software build tools
 • Experience with Azure Dev Ops and pipelines written in YAML
 • Comfort with writing scripts in Python, Bash and/or PowerShell
 • Proficient with git and git workflows
 • Knowledge of Docker or other continuation technologies
 • Problem-solving attitude
 • Collaborative team spirit
 • Strong desire to drive quality and efficiency across multiple teams

Key Skills Required

 • Good knowledge of Python, Bash and/or PowerShell
 • Experience with GitHub, SonarQube, Docker, Anchor and other similar SDLC tools
 • Knowledge of HTML, Javascript, and other dashboard tools including
 • Familiarity in Java, Go, Node.js and SQL/NoSQL Databases is an asset

Education/certification

 • B.Tech/ BE

Location - Romania, Bucharest

Number of positions - 6

Responsibilities/ Tasks

 • Participate in the design of features, systems, and services to ensure testability
 • Create and execute an integration and validation plan across the ecosystem
 • Ensure test plans reduce or eliminate risk throughout the product SDLC (Software Delivery Life Cycle)
 • Collaborate with teams to identify and mitigate areas of risk between subsystems
 • Identify critical integration testing schedules ensuring component integrations are qualified
 • Partner with tools and infrastructure teams to ensure test framework meets needed testing capabilities
 • Create, and maintain automated tests
 • Investigate, replicate, and document issues encountered by utilizing logs and source code reviews
 • Install and configure the test environments
 • Assist with end-to-end manual tests.
 • Contribute to overall process improvement by identifying trends and issues from root-cause analysis and develop recommendations for resolution.
 • Maintain knowledge of testing approaches within HP and across the software industry
 • Work with minimum supervision and work independently to accomplish assigned projects

Experience/Exposure

 • Bash
 • Spring Boot framework
 • Distributed Systems Testing including Hardware and IOT (Internet of Things)
 • Testing and monitoring of AWS services: EKS, EB, EC2, AWS Lambda, RDS, DynamoDB, SQS, Cloud Formation
 • Solid understanding of networking, DNS management, firewall policies
 • Experience with cloud platform alerting and monitoring with tools such as Splunk, Prometheus, CloudWatch, Kibana, Grafana
 • Developing and maintaining test design documents and interface specifications
 • Test automation of RESTful APIs and cloud solutions, including REST validation (e.g., REST-assured, Test Rail)
 • API testing tools e.g., Postman
 • Queue systems e.g., RabbitMQ, Apache ActiveMQ, Apache Kafka
 • Relational and object databases like MongoDB, Redis, MySQL, Cassandra
 • Continuous Integration (CI) tools (Jenkins, Azure DevOps)
 • Code quality tools (e.g., SonarQube), Code Coverage, Unit tests, etc.
 • Load/performance testing e.g., using JMeter, Locust
 • AWS (Amazon Web Services) services and large global deployments tools e.g., Kubernetes and Cloud Formation
 • Mocking frameworks e.g., Mockito
 • Creating and maintaining test automation scripts using Java, JavaScript, or Python
 • Source control revision tools - GIT (preferred), GitHub
 • Ability to work in Agile / Scrum methodologies
 • Ability to analyze, understand and communicate system architecture, requirements, design, implement, debug, and deploy Cloud Platform services and components to any level across the organization
 • Excellent written and verbal communication skills; proficiency in English and local language

Key Skills Required

 • 5+ Years of experience of relevant knowledge and skills
 • Think Big picture
 • Provide guidance and mentor other team members
 • Develop Quality processes and communicate to teams
 • Work with senior leadership to communicate progress
 • Work with senior members across all teams to support the ecosystem approach
 • Produce concise reporting for all levels of the organization
 • Work with no supervision and work independently to accomplish assigned projects
 • Supervises and guides junior SDET team members

Education/certification

 • B.Tech/ BE

Location - Romania, Bucharest

Number of positions - 1

Responsibilities/ Tasks

 • Lead portfolio planning, execution, and delivery for complex cross functional teams
 • Drive roadmap and resource planning activities and deliverables
 • Prepare and present program and project status to key stakeholders at regular intervals
 • Provide Product Owner responsibilities including requirements including epics and stories operating in a Scaled Agile Framework (SAFe)
 • Provide Scrum Master responsibilities including coordinating team efforts, facilitate team events such as stand up, planning ceremonies, retrospectives as well as facilitating removal of impediments
 • Drives development of schedules, critical deliverables , capacity planning, and allocations plan
 • Drive the resolution of defects impeding delivery of owned portfolio items
 • Create a collaborative work environment that fosters autonomy, transparency, proficiency, innovation, and learning
 • Promote value-driven delivery, innovation, and continuous improvement at multiple levels of the organization
 • Communicate shared understanding of direction and objectives into multiple domains.
 • Takes a proactive, action drive approach to programs
 • Communicates status, changes, risks, and action plans
 • Identify, analyze, and mitigate risk exposure at all levels
 • Interact comfortably in one-to-one meetings with individual technical contributors, senior engineering leaders (technology and business)
 • Build strategic relationships with key technology and business leaders to ensure success
 • Manage and maintain team backlogs and ensure forward project momentum
 • Lead efforts to resolve key project conflicts and establish appropriate resolution paths
 • Mentors other TPMs (Technical Program Managers) on process and best practices

Experience/Exposure

 • Utilizing business acumen in successfully managing all aspects of programs, including communicating with stakeholders and directing matrixed teams and resources
 • Proficient in Waterfall and Agile Methodologies including SAFe in a large organization
 • Effectively communicating program plans, product architecture, design principals, results, and negotiate options at senior management levels
 • Using project and program planning tools and software packages to create, manage and track program results
 • Lead efforts to resolve key project conflicts and establish appropriate resolution paths Feature and Bug tracking tools e.g., JIRA • Overall architecture of software applications for products and services
 • “mid-level” scoping of work to support planning
 • Proactive change and risk management
 • Decomposing business objectives and ability to provide solution options.
 • Drives innovation and integration of innovative technologies and quality initiatives into projects and activities in the manufacturing and/or engineering organization.
 • Using interpersonal skills to influence without authority
 • Effective user of PowerPoint
 • Excellent written and verbal communication skills; proficiency in English and local language

Key Skills Required

 • 5+ Years Software industry experience
 • 2+ years' experience in program or project management
 • PMP (Project Management Professional) or Scrum Certified

Education/certification

 • B.Tech/ BE

Location - Romania, Bucharest

Number of positions - 2

Responsibilities/ Tasks

 • Develop and support timely delivery of cloud ecosystem architecture and identifying actionable work areas for multi-asset and multi-site development teams
 • Identify and design frameworks, components, and/or interfaces to accelerate ecosystem cloud development and to ensure architectural integrity
 • Work with senior architects to provide research and guidance on tools, technologies, and design approaches for development teams to adopt
 • Work with Technical Program Managers and provide “system-level” technical guidance for the projects/programs
 • Identify and address problems through three lenses:
 • Overall technology perspective from a customer experience and partner integration point of view
 • Look ahead to anticipate and address problems before impacting development teams
 • Understand business strategy and intent (beyond current requirements and design) to identify and recommend technical requirements to enable more scalable, reliable, and sustainable solutions in the market
 • Perform design and code reviews to ensure the right technical design is being built (microservices, event-driven, domain-driven, RESTful)

Experience/Exposure

 • Bachelor’s degree in Computer Science or related technical fields
 • Software development experience with one or more general purpose programming languages
 • Ability to speak and write in English fluently
 • Interest in learning new coding languages and tools when needed

Key Skills Required

Preferred requirements:

 • Deep understanding of technology, standards, interface definitions, design choices, tradeoffs, non-functional requirements such as scalability, performance, quality, reliability, etc.
 • Provable proficiency in Java and Go programming. Other languages a plus
 • Work experience with AWS and other technology stacks to develop, containerize and deploy cloud services (EKS, EB, EC2, AWS Lambda, RDS, DynamoDB, SQS, Cloud Formation, RabbitMQ, API gateways, load balancers, Spring framework)
 • Experience with continuous integration (CI) tools (ex: Jenkins, Azure DevOps) code quality tools (ex: SonarQube), source code revision tools (ex: GitHub)
 • Experience with cloud scalable relational DB, nonrelational DB, and caching (MongoDB, SQL, Elasticsearch, Redis, or other cloud DBs)
 • Solid understanding of networking, DNS management, firewall policies, Linux administration including bash scripts
 • Alerting and monitoring for cloud platform with tools such as Splunk, Prometheus, Cloudwatch, Kibana, Grafana
 • Experience with Docker and Kubernetes deployments for micro services, including tools like Kops, Helm, etc.
 • Experience leading and defining technical work for multi-functional technical teams to deliver cloud services and solutions
 • Demonstrable competence in software development best practices (ex: design patterns, reviews, testability, maintainability, performance, documentation)
 • Professional competence in distributed systems, microservices architecture, cloud security, and/or cloud platform development
 • Ability to simplify complex and abstract issues.
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Strong written and verbal communication skills
 • Attention to detail
 • Comfortable working together in both local and remote team environments
 • Knowledgeable of application performance and resource consumption optimization

Education/certification

 • B.Tech/ BE

Location - Romania, Bucharest

Number of positions - 1

Responsibilities/ Tasks

 • Works with other engineers and architects to establish secure and performant architectures, enhancements, updates, and programming changes for portions and subsystems
 • Analyze design and determine coding, programming, and integration based on coding conventions and guidelines
 • Drive complete testing plans, protocols, and documentation for assigned portion of application; identifies and debugs and creates solutions for issues with code and integration into application architecture
 • Work effectively with remote and distributed teams using online collaboration tools and must be familiar with agile development approaches
 • Analyzes design and determines coding, programming, and integration activities required to comply with security, quality guidelines and standards; provides tangible feedback to improve product quality and mitigate failure risk based on general objectives and knowledge of overall architecture of product or solution
 • Works with supporting teams in HP such as Security, Privacy and Quality to deliver production quality code.
 • Promotes and drives use of agile and DevOps methodologies and patterns including continuous integration, continuous testing, test-driven development, continuous delivery, etc.
 • Apply proven software development and deployment knowledge to solve common and complex business issues within established guidelines and recommend appropriate alternatives

Experience/Exposure

 • Experience with AWS services: S3, EB, EC2, AWS Lambda, RDS, DynamoDB, SQS, CloudFront, VPCs
 • Solid knowledge of API gateways and load balancing
 • Linux administration and maintenance, including bash scripts
 • Alerting and monitoring for cloud platform with tools such as Splunk, Prometheus, Cloudwatch, Kibana, Grafana
 • Knowledge of large-scale global deployments in multiple regions and zones
 • Experience with Docker
 • Kubernetes deployments for micro services, including tools like Kops, Helm, etc.

Key Skills Required

 • 2+ years relevant industry experience
 • Excellent analytical and problem-solving skills
 • Strong coding methodologies, design patterns and best practices
 • Strong ability to work independently, propose architectural solutions, create prototypes, and deliver necessary technical documentation
 • Ability to provide technical guidance on design, coding, quality and delivery
 • Good at extracting and writing requirements and specifications, extensive experience with multiple software applications design tools and languages
 • Excellent written and verbal communication skills; proficiency in English and local language
 • Ability to effectively communicate product architectures, design proposals and negotiate
 • Ability to work independently in a fast-paced environment and deliver results under pressure
 • Passion for quality and attention to detail
 • Strong coding skills in JavaScript, TypeScript, HTML and CSS
 • Strong development skills using React, Bootstrap
 • Strong coding methodologies, design patterns and best practices
 • Ability to work on collaboration with local and external teams
 • Web frameworks like Spring, Node.js, Ruby on Rails, Tomcat
 • Experience building RESTful APIs • Relational and object databases like MongoDB, Redis, MySQL, Cassandra
 • Experience in cloud dev ops
 • Experience with CI (Continuous Integration) tools (Jenkins, Azure DevOps) and code quality (e.g. SonarQube), Code Coverage, Unit tests, etc. • Experience with source control revision tools - GIT (preferred), GitHub
 • Experience in designing, enhancing, updates, and programming changes for portions and subsystems of systems software, including utilities, databases, and CI/CD tools Solid understanding of networking, DNS (Domain Name Server) management, firewall policies

Education/certification

 • B.Tech/ BE

Location - Romania

Years of experience - 3-10

Role Description - Summary:

Solutions Architect will be responsible for providing expert advice on solutions - application design, development, implementation, and support of business solutions – specifically applying API, microservices and low-code platform technologies. The candidate should possess a demonstrated breadth of knowledge across various enterprise solutions/ technology stacks and ability to provide guidance to diverse customer stakeholders and external partners.

Responsibilities/Tasks:

 • Conduct architectural and engineering review of proposed IT investments/solutions to determine the strategic alignment and technical soundness
 • Conduct workshop to facilitate strategy sessions, design reviews, product selection or requirements elicitation
 • Provide technical recommendations to senior executives to assist the decisions on proposed IT investments/solutions
 • Offer expert advice on application solutions including assisting with planning and architectural design, development, and resolution of technical issues
 • Develop and improve guidelines and criteria for the implementation of proposed IT solutions
 • Independently perform technical studies of products, analysis of alternatives, and brief results to senior executives

Experience/Exposure:

 • IT experience of at least 10+ years with at least 5+ years of experience in a similar role
 • Strong relationships in the partner ecosystem and expert community on API platforms such as TIBCO, MuleSoft and Apigee
 • Experience on at least two SOA/API and low-code solutions
 • Experience with Agile development methodologies, product analysis and selection.
 • Strong knowledge of web servers and tiered architectures, business intelligence, and cloud computing
 • Strong knowledge and experience with virtualized environments
 • Strong knowledge and experience with public cloud service providers like AWS, Azure, GCP
 • Experience in one of the Java Script frameworks
 • Experience with SQL and NoSQL database implementations including MySQL, SQL Server, Oracle, Casandra, MongoDB, etc
 • Experience with SOA and Restful Web Services
 • Has led project or development teams in application design and development of complex systems
 • Strong written and verbal communication skills coupled with the ability to tailor communication to all levels of an organization
 • Demonstrated ability to debate ideas/strategy, comfortable managing constructive conflict, and not afraid to challenge the status quo
 • Strong presentation and facilitation skills
 • Knowledge of Big Data design and implementation is a plus, but not required
 • Relevant certifications would be an added advantage

Please be aware we are not necessarily expecting each candidate to cover all the above listed technologies.

Education/Certification:

 

 • Bachelor’s degree or equivalent education

Descrierea rolului - Rezumat:

Arhitectul de soluții va fi responsabil pentru furnizarea de consiliere de specialitate cu privire la soluții - proiectarea aplicațiilor, dezvoltarea, implementarea și suportul soluțiilor de afaceri - în special aplicarea tehnologiilor API, microservicii și platforme low-code. Candidatul ar trebui să dețină cunoștințe ample demonstrate în diverse soluții de întreprindere/technology stacks și capacitatea de a oferi îndrumare clienților și partenerilor externi.

Responsabilități/Sarcini:

 • Vei efectua revizuiri de arhitectură și inginerie a investițiilor/soluțiilor IT propuse pentru a determina alinierea strategică și soliditatea tehnică.
 • Vei desfășura workshopuri pentru a facilita sesiunile de strategie, revizuiri de design, selecția produselor sau elicitarea cerințelor.
 • Vei oferi recomandări tehnice superiorilor pentru a ajuta la luarea deciziilor privind investițiile/soluțiile IT propuse.
 • Vei oferi consiliere de specialitate cu privire la soluțiile IT, inclusiv asistență cu planificarea și proiectarea arhitecturală, dezvoltarea și rezolvarea problemelor tehnice.
 • Vei dezvolta și îmbunătăți instrucțiunile și criteriile pentru implementarea soluțiilor IT propuse.
 • Vei efectua în mod independent studii tehnice ale produselor, analize asupra alternativelor și rezultate pe termen scurt pentru superiori.

Experiență/Expunere:

 • Experiențăîn IT de cel puțin 10+ ani, cu cel puțin 5+ ani de experiență într-un rol similar.
 • Relații puternice în ecosistemul de parteneri și comunitatea de experți pe platforme API precum TIBCO, MuleSoft și Apigee.
 • Experiență în cel puțin două soluții SOA/API și low code.
 • Experiență cu metodologii de dezvoltare Agile, analiza produselor și selecție.
 • Cunoștințe solide despre servere web și arhitecturi pe niveluri, business intelligence și cloud computing.
 • Cunoștințe și experiență solide cu medii virtualizate.
 • Cunoștințe și experiență solide cu furnizorii de servicii cloud publici precum AWS, Azure și GCP.
 • Experiență într-unul dintre cadrele JavaScript.
 • Experiență cu implementări de baze de date SQL și NoSQL, inclusiv MySQL, SQL Server, Oracle, Casandra, MongoDB etc.
 • Experiență cu SOA și Servicii Web Restful.
 • Ai condus echipe de proiect sau dezvoltare în proiectarea aplicațiilor și dezvoltarea de sisteme complexe.
 • Abilități puternice de comunicare scrisă și verbală, împreună cu capacitatea de a adapta comunicarea la toate nivelurile unei organizații.
 • Abilitate demonstrată de a dezbate idei/strategie, confortabil în gestionarea conflictelor constructive și încredere în a contesta status quo-ul.
 • Abilități puternice de prezentare și facilitare.
 • Cunoașterea proiectării și implementării Big Data este un plus, dar nu este obligatorie.
 • Alte certificari relevante reprezintă un avantaj suplimentar.

Vă rugăm să rețineți că nu ne așteptăm în mod necesar ca fiecare candidat să acopere toate tehnologiile enumerate mai sus.

Educație/Certificare:

 • diplomă de licență sau studii echivalente

Location - Romania

Years of experience - 3-10

Role Description - Summary:

Designing user interactions on websites, developing servers and databases for website functionality and coding for mobile platforms.

Responsibilities/Tasks:

 • Responsible for delivering highly efficient software solutions into a complex IT estate
 • Applying architectural and engineering concepts to implement solutions that meet business requirements, considering scalability, maintainability, security, reliability, flexibility, availability and manageability
 • Able to create and interpret technical architectures using standard tools and techniques for modelling
 • Writing clean, functional code on the front- and back-end
 • Testing and fixing bugs or other coding issues
 • Identify the technologies to employ and take responsibility for the delivery of software solutions

Experience/Exposure:

 • Relevant experience of at least 5+ years
 • Experience of working in DevOps or agile projects using Scrum and Kanban.
 • Expert Java knowledge, with significant commercial experience in Java 9 and beyond
 • Very strong OOP knowledge
 • Strong knowledge and experience in front end skills like HTML5, CSS, JavaScript, Angular, ReactJS etc
 • Strong TDD, Mocking and CI / CD skills
 • Significant experience with REST APIs, using JSON or XML
 • SQL
 • Technical leadership skills – able to lead by example for the development team, and able to bring other team members with them on technical matters
 • Mentoring ability. Should be able to work with more junior members, ensuring that they can improve their development practices and continuously increase code quality
 • SpringBoot knowledge and experience
 • Cloud deployments with AWS, Azure and/or Google Cloud
 • Relevant industry certifications would be an added advantage

Please be aware we are not necessarily expecting each candidate to cover all the above listed technologies.

Education/Certification:

 • Bachelor’s degree

Descrierea rolului - Rezumat:

Proiectarea interacțiunilor utilizatorilor pe site-uri web, dezvoltarea de servere și baze de date pentru funcționalitatea site-ului web și codare pentru platforme mobile.

Responsabilități/Sarcini:

 • Vei fi responsabil pentru furnizarea de soluții software extrem de eficiente într-un complex IT complex.
 • Vei aplica concepte de arhitectură și inginerie pentru a implementa soluții care îndeplinesc cerințele de afaceri, luând în considerare scalabilitatea, mentenabilitatea, securitatea, fiabilitatea, flexibilitatea, disponibilitatea și gestionabilitatea.
 • Vei fi capabil să creezi și să interpretezi arhitecturi tehnice folosind instrumente și tehnici standard pentru modelare.
 • Vei scrie un cod curat, funcțional pe front-end și back-end.
 • Vei testa și remedia erori sau a alte probleme de codare.
 • Vei identifica tehnologiile de utilizat și îți vei asuma responsabilitatea pentru livrarea soluțiilor software.

Experiență/Expunere:

 • Experiență relevantă de cel puțin 5+ ani.
 • Experiență de lucrul în DevOps sau proiecte agile folosind Scrum și Kanban.
 • Cunoștințe expert Java, cu experiență comercială semnificativă în Java 9 și nu numai
 • Cunoștințe OOP foarte puternice.
 • Cunoștințe și experiență solide în abilități front-end precum HTML5, CSS, JavaScript, Angular, ReactJS etc.
 • Abilități puternice de TDD, Mocking și CI/CD.
 • Experiență semnificativă cu API-urile REST, folosind JSON sau XML.
 • SQL
 • Abilități de leadership tehnic – capacitatea de a conduce prin exemplu echipa de dezvoltare și de a implica alți membri ai echipei în chestiuni tehnice.
 • Capacitate de mentorat. Abilitatea de a lucra cu mai mulți membri juniori, asigurându-te că își pot îmbunătăți practicile de dezvoltare și pot crește continuu calitatea codului.
 • Cunoștințe și experiență SpringBoot.
 • Implementări în cloud cu AWS, Azure și/sau Google Cloud.
 • Certificarile relevante din industrie constituie un avantaj suplimentar.

Vă rugăm să rețineți că nu ne așteptăm în mod necesar ca fiecare candidat să acopere toate tehnologiile enumerate mai sus.

Educație/Certificare:

 • Diplomă de licență

Location - Romania

Years of experience - 3-10

Role Description - Summary:

You will play an essential role in integrating project functions and resources across the product life cycle, from planning, building, testing, and deployment to support.

Responsibilities/Tasks:

 • Implementing various development, testing, automation tools, and IT infrastructure
 • Defining and setting development, test, release, update, and support processes for DevOps
 • Have the technical skill to review, verify, and validate the software code developed in the project
 • Monitoring the process during the entire lifecycle for adherence and updating, or creating new processes for improvement and minimizing the waste
 • Encouraging and building automated processes wherever possible
 • Identifying and deploying cybersecurity measures by continuously performing vulnerability assessment and risk management
 • Coordination and communication within the team and with customers
 • Selecting and deploying appropriate CI/CD tools
 • Striving for continuous improvement and building continuous integration, continuous development, and constant deployment pipeline (CI/CD Pipeline)

Experience/Exposure:

 • You must have at least 7 years experience of which at least 3 years of hands-on experience in similar role
 • Expertise in CI/CD tools like source code management tools (SVN/GIT/TFS), monitoring tools (Logstash, Redis, Elastic search, Kibana) for configuring dashboards, configuring reports, Build and deployment tools (Jenkins, TFS, Ansible etc.)
 • You have proven working experience in both Windows 10 and Linux
 • Expertise in Azure DevOps pipeline management for .net, Java, front-end and workflow engine technologies
 • Good experience on containerization using Kubernetes
 • Strong experience in Ansible and scripting languages (Python, bash, Shell, Ansible), configuring alerts and analysis of application and server logs
 • Should have experience in monitoring tools like Prometheus, Graphite, ELK – Elasticsearch, Logstash, Kibana
 • Good experience in activities like patching, setting up application servers (e.g., Tomcat) and proxying, static websites, routing) in Apache / Nginx
 • Design and development experience with distributed systems and operating systems
 • Proficient understanding of code versioning tools such as Gitlab, SVN
 • Have good Incident handling experience in production support projects
 • Understanding of fundamental design principles behind a scalable application
 • Experience with DevOps, Agile, Scrum methodologies
 • Relevant certifications would be an added advantage

Please be aware we are not necessarily expecting each candidate to cover all the above listed technologies.

Education/Certification:

 • Bachelor’s Degree

Descrierea rolului - Rezumat:

Veți juca un rol esențial în integrarea funcțiilor și resurselor proiectului de-a lungul ciclului de viață al produsului, de la planificare, construcție, testare și implementare, până la asistență.

Responsabilități/Sarcini:

 • Implementarea diverselor instrumente de dezvoltare, testare, automatizare și infrastructură IT.
 • Definirea și setarea proceselor de dezvoltare, testare, lansare, actualizare și asistență pentru DevOps.
 • Vei dispune de abilitățile tehnice necesare pentru a revizui, verifica și valida codul software dezvoltat în proiect.
 • Vei monitoriza procesul pe parcursul întregului ciclu de viață pentru conformitate și actualizare, sau vei crea noi procese pentru îmbunătățirea și reducerea la minimum a pierderilor.
 • Vei încuraja și construi procese automatizate ori de câte ori este posibil.
 • Vei identifica și implementa măsuri de securitate cibernetică prin efectuarea continuă de evaluări a vulnerabilităților și management al riscurilor.
 • Vei facilita coordonarea si comunicarea in cadrul echipei si cu clientii.
 • Vei selecta și implementa instrumentele CI/CD adecvate.
 • Te vei implica în îmbunătățire și integrare continuă, dezvoltare și procese constante de implementare (CI/CD Pipeline).

Experiență/Expunere:

 • Cel puțin 7 ani de experiență, dintre care cel puțin 3 ani de experiență practică într-un rol similar
 • Experiență în instrumente CI/CD, cum ar fi instrumente de gestionare a codului sursă (SVN/GIT/TFS), instrumente de monitorizare (Logstash, Redis, Elastic Search, Kibana) pentru configurarea tablourilor de bord, configurarea rapoartelor, instrumentele de construire și implementare (Jenkins, TFS, Ansible etc.)
 • Experiență de lucru dovedită atât în Windows 10, cât și în Linux.
 • Experiență în gestionarea Azure DevOps pipeline pentru tehnologiile .net, Java, front-end și ale motorului de flux de lucru.
 • Experiență bună în containerizare folosind Kubernetes.
 • Experiență solidă în Ansible și limbaje de scripting (Python, Bash, Shell, Ansible), configurarea alertelor și analiza jurnalelor de aplicații și server.
 • Experiență în instrumente de monitorizare precum Prometheus, Graphite, ELK – Elasticsearch, Logstash, Kibana.
 • Experiență relevantă în activități precum corecția, configurarea serverelor de aplicații (de exemplu, Tomcat) și proxy, site-uri web statice, rutare) în Apache / Nginx.
 • Experiență de proiectare și dezvoltare cu sisteme distribuite și sisteme de operare.
 • Înțelegerea competentă a instrumentelor de versiune a codului, cum ar fi Gitlab, SVN.
 • Experiență relevantă în gestionarea incidentelor în proiecte de sprijinire a producției.
 • Înțelegerea principiilor fundamentale de proiectare din spatele unei aplicații scalabile.
 • Experiență cu metodologiile DevOps, Agile și Scrum.
 • Alte certificari relevante reprezinta un avantaj.

Vă rugăm să rețineți că nu ne așteptăm în mod necesar ca fiecare candidat să acopere toate tehnologiile enumerate mai sus.

Educație/Certificare:

 • Diplomă de licență

Location - Romania

Years of experience - 3-10

Role Description - Summary:

The Data Engineer is involved in designing and implementing the data and analysis infrastructure, and works closely with Architects, Data Analysts, and others to determine what data management systems are appropriate and which data are needed for analysis. He/she builds and maintains data management systems that combine core data sources into data warehouses or other accessible structures to support reporting and analytical systems.

Responsibilities/Tasks:

 • Design, develop and deliver data integration/data extraction solutions
 • Work closely with support teams for code migrations and production support
 • Have a hands-on approach to solving problems
 • Drive requirement gathering process for all system enhancement initiatives; establish and enforce best practices for analysis
 • Maintain in-depth knowledge of business operations and understand the technical scope and objectives of each project
 • Move the code across environment and manage the release and deployment process
 • Ability to monitor production jobs
 • Troubleshoot the production issues and provide fixes
 • Knowledge of version control and deployment tools
 • Develop scripts to automate the build and deployment process

Experience/Exposure:

 • Typically requires 5+ years of work experience in the role or a similar role
 • Solid knowledge of SQL/NoSQL database like Hadoop, SQL Server, Power BI, Spark (Scala), Python/R, Azure, Kafka, ETL Tools like Informatica/SSIS/DataStage
 • Experience working in an Agile environment preferred
 • Relevant certification is preferred

Please be aware we are not necessarily expecting each candidate to cover all the above listed technologies.

Education/Certification:

 • Bachelor’s degree or equivalent experience

Descrierea rolului - Rezumat:

Inginerul de date este implicat în proiectarea și implementarea infrastructurii de date și analiză, și lucrează îndeaproape cu arhitecți, analiști de date și alții profesioniști pentru a determina ce sisteme de gestionare a datelor sunt adecvate și ce date sunt necesare pentru analiză.

Inginerul de date construiește și întreține sisteme de management al datelor care combină sursele de date în depozite de date sau alte structuri accesibile pentru a sprijini sistemele de raportare și analitice.

Responsabilități/Sarcini:

 • Vei proiecta, dezvolta și furniza soluții de integrare/extracție a datelor.
 • Vei lucra îndeaproape cu echipele de asistență pentru migrarea codului și asistența pentru producție.
 • Vei avea o abordare practică pentru rezolvarea problemelor.
 • Vei stimula procesul de colectare a cerințelor pentru toate inițiativele de îmbunătățire a sistemului; vei stabili și aplica cele mai bune practici pentru analiză.
 • Vei dispune de cunoștințe aprofundate despre operațiunile de afaceri și vei înțelege sfera tehnică și obiectivele fiecărui proiect.
 • Vei muta codul în mediu și vei gestiona procesul de lansare și implementare.
 • Vei avea abilitatea de a monitoriza lucrările de producție.
 • Vei rezolva problemele de producție și vei oferi soluții de remedieri.
 • Vei cunoaște instrumentele de control al versiunilor și vei implementa.
 • Vei dezvolta scripturi pentru a automatiza procesul de construire și implementare.

Experiență/Expunere:

 • În mod obișnuit, necesită 5+ ani de experiență în acest rol sau un rol similar
 • Cunoștințe solide despre bazele de date SQL/NoSQL precum Hadoop, SQL Server, Power BI, Spark (Scala), Python/R, Azure, Kafka și instrumente ETL precum Informatica/SSIS/DataStage.
 • De preferat experienta de lucru într-un mediu Agile
 • Se preferă certificare relevantă

Vă rugăm să rețineți că nu ne așteptăm în mod necesar ca fiecare candidat să acopere toate tehnologiile enumerate mai sus.

Educație/Certificare:

 • Diplomă de licență sau experiență echivalentă

Our Offices

HCL Technologies Romania s.r.l.

IASI CONF SA /Iasi,
Calea Chisinaului 26
Iasi ,Romania

HCLTech Romania s.r.l.

19-21 Parcul Mic Str.,
bl. 2, sc.A, mezzanine,
Brasov County, Romania

HCLTech Romania s.r.l.

2nd and 5th floor No 1 Palat Street,
Moldova Center building,Iasi Country,
Iasi,Romania