Jobs, Careers and Opportunities at HCLTech Vietnam
costarica-mobile-banner

Cơ Hội Việc Làm tại Việt Nam

Job Title Primary Skills Post Date Location Experience Action
Design Verification Engineer (VLSI) Design Verification - VLSI- System Verilog Feb. 5, 2024 Hanoi, HCMC 5+ Years
Analog Design Engineer (Senior Level) English Feb. 5, 2024 Hanoi, HCMC 5+ Years
Senior Machine Learning Engineer (Banking Data Governance Project) Advanced statistical techniques and concepts Feb. 5, 2024 HCMC (Onsite) 5+ Years
IT Helpdesk Windows Feb. 5, 2024 Hanoi 1 Year
Analog Layout Engineer Mixed-Signal Integrated Circuits Feb. 5, 2024 Hanoi, HCMC 3+ Years
Software Engineer (C/C++/Python) Debugging Feb. 5, 2024 HCMC 1 Year
Senior Golang Engineer (HCL & ANZ Banking project) Cloud Feb. 5, 2024 Ho Chi Minh City 2-5+ Years
Junior Mechanical Design Subsea Design Feb. 5, 2024 HCMC 1+ Years
Networking Automation Test LTE Feb. 5, 2024 Hanoi 3+ Years
Software Engineer (C++ Qt) QML Feb. 5, 2024 HCMC 1+ Years
Design For Test Engineer (DFT Engineer) MBIST Feb. 5, 2024 HCMC 5-8 Years
Physical Design Engineer (VLSI) RTL Feb. 5, 2024 HCMC 5 Years
Embedded (C/C++) Engineer English Feb. 5, 2024 HCMC (onsite) 2-8 Years
Cloud Security Engineer Python Dec. 19, 2023 Ho Chi Minh City 5 Years
Golang Engineer Cloud Dec. 19, 2023 Ho Chi Minh City 1 Year

Gặp Gỡ Thành Viên của Chúng Tôi

Tại HCLTech, chúng tôi muốn tất cả nhân viên đều tìm thấy hào quang của mình. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe bất kỳ ý tưởng mới nào từ bất kỳ cá nhân nào. Khi nhân viên có dự án, cả đội ngũ sẵn sàng thúc đẩy để triển khai dự án đó. Tại HCLTech, mọi tiếng nói đều được tôn trọng.

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
quote

Năm 2021, trong thời kỳ đại dịch COVID-19, tôi đã đối mặt với lựa chọn đầy khó khăn đó là tiếp tục sự nghiệp ổn định ở Đức hoặc trở về quê hương Việt Nam để theo đuổi sự nghiệp. Và tôi đã quyết định trở về nhà, tôi rất biết ơn HCLTech vì đã giúp tôi có thể phát triển sự nghiệp nghiên cứu trong môi trường toàn cầu.

Nguyễn Cường HCLTech Việt Nam
Giang Nguyen
Giang Nguyen
quote

Thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng do HCLTech cung cấp, tôi đã dễ dàng giải quyết các vấn đề của khách hàng dựa trên kiến thức và kỹ năng của mình. Các quản lý luôn sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn tôi bất cứ khi nào tôi cần.

Giang Nguyen HCLTech Việt Nam