Powering high business performance through diversity, equity, and inclusion | HCLTech

Gavin Westwood

Gavin Westwood

Senior Vice President, HCLTech, Europe
Johtaja, HCLTech, Eurooppa

Vaishali Doshi

Vaishali Doshi

Sales Director and Client Partner, HCLTech, Europe
Myyntijohtaja ja asiakaskumppani, HCLTech, Eurooppa

Group

(Vuodesta 2020 lähtien HCLTech Finland on tehnyt yhteistyötä HJK Women -jalkapallojoukkueen kanssa. Vasemmalta: Gavin Westwood (HCLTech), Wilma Sjöholm (HJK), Mimmi Nurmela (HJK) and Vaishali Doshi (HCLTech)).

Naiset ovat aliedustettuja teknologia-alalla. Monimuotoisuus on kuitenkin myös paljon muuta kuin pelkkä sukupuoli – etninen tausta, ikä, toimintakyky ja kyvykkyydet ovat kaikki tekijöitä, joita emme vielä huomioi riittävästi. Mukaanottaminen eli inkluusio ja yhdenvertaisuus ovat olennainen osa monimuotoisuuden yhtälöä. Askeleen ottaminen kohti oikeaa suuntaan voi olla haastavaa ja se vaatiikin sekä päättäväisyyttä että sinnikkyyttä – pitkässä juoksussa sitoutuminen kuitenkin kannattaa.

Teknologian ja sukupuolen välinen suhde on ollut kuuma peruna viime vuosina. Myös Caroline Criado Perez nosti tämän esille kirjassaan Invisible Women. Aihe onkin esillä hyvästä syystä.

”Me kaikki käytämme teknologiaa ja ihmiskuntana olemme monimuotoinen jo itsessään”, sanoo Vaishali Doshi, HCLTech Technologiesin asiakkuus- ja myyntijohtaja. ”Sen täytyy näkyä teknologian suunnittelussa ja innovaatioissa. Naiset edustavat puolta koko maailman ihmisistä. Naisten tulisi olla yhtälailla mukana teknologian suunnittelussa ja käyttöönotossa.”

Monet johtavat IT-yritykset asettavat kunnianhimoisia tavotteita saavuttaakseen paremman sukupuolijakauman. Naisten osuuden kasvattaminen STEM-aloilla (science, technology, engineering, mathematics) on työlistalla globaalilla tasolla.

Suomi ei eroa tästä. Keväällä 2022 tekniikan ja ICT-alan korkeakoulutukseen hakeneista peräti 36 % oli naisia – ennätysluku, jollaista ei aiemmin olla nähty. Tämä on toki edistystä, mutta paljon on vielä tehtävääkin. Jos verrataan vuoden 2020 tilastoihin, Suomessa vain vähän yli viidennes ICT-alan työntekijöistä oli naisia.

”Perinteisesti IT ei ole ollut kovinkaan monimuotoinen ala,” sanoo HCLTech Technologiesin HCLTech -yhtiön johtaja Gavin Westwood. ”Me HCLTech Technologiesilla työskentelemme kovasti monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen eteen. Hallituksemme puheenjohtaja Roshni Malhotra on ollut tässä työssä suuri mahdollistaja, sillä hän suhtautuu aiheeseen erittäin intohimoisesti, kuten me muutkin.”

Tällä hetkellä joka neljäs HCLTech Technologiesin hallituksen jäsen on nainen ja yrityksen työntekijöistä 27 % on naisia. Uusissa rekrytoinneissa vastaava luku on 30 prosenttia. HCLTech Technologiesin tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä peräti 40 % työntekijöistä olisi naisia.

Monimuotoisuuden kasvattaminen on vaivan arvoista, sillä se on erityisessä asemassa innovatiivisen ajattelutavan- ja kulttuurin rakentamisessa. Myös liiketoiminnallinen peruste on olemassa. Yritysten tulisikin keskittyä luomaan kulttuuri, joka ruokkii inklusiivisuutta ja joukkoon kuulumisen tunnetta.

“Monimuotoisuus on ihan yhtälailla tärkeä liiketoimintastrateginen alue kuin muutkin painopisteet”, Doshi sanoo. ”Etenkin nuoremman sukupolven osaajamme haluavat työskennellä tehokkaassa, monimuotoisessa ja inklusiivisessa yrityksessä.”

Työntekijöiden houkuttelemisen, kehittymisen ja kiinni pitämisen kannalta hyödyt ovat merkittävästi suuremmat kuin ne kustannukset, jotka jatkuvasta rekrytoinnista ja osaajien korvaamisesta koituisivat. Monimuotoinen organisaatio on ketterä, sillä sen kyvykkyydet taklata ongelmia, tehdä päätöksiä ja innovoida ovat paremmat.

“Ei ole sattumaa, että parhaiten suoriutuneet tiimit, joissa itse olen ollut mukana, ovat olleet todella monimuotoisia”, Westwood sanoo.

Tasa-arvosta yhdenvertaisuuteen

Osaajien houkutteluun erikoistuneet asiantuntijat puhuvat DEI:stä. Lyhenteellä viitataan monimuotoisuuteen (diversity), yhdenvertaisuuteen (equity) ja mukaanottoon eli inklusiivisuuteen (inclusion). Pohjoismaissa on vahva perinne puhua tasa-arvosta (equality). Yhdenvertaisuus on ikään kuin sen seuraava askel. Jos tasa-arvolla tarkoitetaan samoja mahdollisuuksia jokaiselle, antaa yhdenvertaisuus jokaiselle mahdollisuuden päästä samankaltaiseen lopputulokseen tämän lähtökohdista riippumatta. Näin ketään ei jätetä jälkeen.

Yksi esimerkki tästä liittyy vanhempiin, jotka jäävät lapsen syntymän jälkeen kotiin. Tilastollisesti nämä vanhemmat ovat edelleen enimmäkseen naisia.

“Meidän täytyy tukea naisten palaamista työelämään”, Doshi sanoo. ”Teknologia-ala liikkuu nopeasti. Pieni tauko muuttuu hetkessä iäisyydeksi, jolloin on helppo löytää paljon kirittävää edestään. Hyvä työnantaja ojentaa auttavan kätensä ja varmistaa, että työhön palaava vanhempi saa tarvitsemansa tuen ja mahdollisuudet menestyäkseen.”

Lisäksi on kiinnitettävä huomiota rekrytointiin, työntekijöiden pitämiseen sekä roolimalleihin. Yritysten on kiinnitettävä huomiota siihen, että rekrytointipolitiikka tukee monimuotoisen työyhteisön rakentumista. Inklusiivisuuden tunne puolestaan auttaa säilyttämään vaivalla löydetyt osaajat ja sen syntymisen tueksi on tarjottava uraa edistäviä mahdollisuuksia, mentorointia ja erilaisia yhteisöjä.

“Lisäksi me kaikki tarvitsemme roolimalleja kaikilla organisaatiotasoilla. Ihmisiä, joita voimme katsoa ylöspäin samalla kun itse kasvamme omia tavotteitamme kohti”, Doshi selittää.

Monimuotoisuus on muutakin kuin sukupuoli

Monimuotoisuus ei ole binäärinen konsepti, joten se kattaa muutakin kuin miesten ja naisten välisen yhdenvertaisuuden. HCLTech esimerkiksi huomioi etnisen taustan, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, erilaiset toimintarajoitteet, kyvykkyydet sekä iän. Vuonna 2021 yritys nosti toimintarajoitteisten työntekijöiden osuuttaan yhdeksällä prosentilla.

Nämä ovat kuitenkin pieniä askelia ja johto onkin sitoutunut konkreettisiin tekoihin muutoksen mahdollistaakseen.

“Monet yritykset ovat kehittymässä monimuotoisemmaksi”, Doshi huomauttaa. ”Mutta olemmeko me siellä vielä? On oma asiansa katsoa numeroita ja tavotteita monimuotoisuuden tai sukupuolijakauman tilanteesta. Meidän pitää kuitenkin myös varmistaa, että rakennamme inklusiivista työpaikkaa.”

Doshin mielestä inklusiivisuus ei ole rakettitiedettä, vaan maalaisjärjellä pärjää pitkälle.

”Kysy itseltäsi voitko aidosti olla oma itsesi töissä. Sen jälkeen kysy itseltäsi sanoisiko kollegasi samaa. Meidän kaikkien täytyy muistaa luoda turvallinen työympäristö jokaiselle ympärillämme.”

”Esimerkiksi minä olen äiti kahdelle tyttärelleni. Sen lisäksi olen intialainen nainen, joka työskentelee Suomessa. Jos minua pyydettäisiin tulemaan töihin, unohtamaan kuka olen ja vain sulautumaan massaan, en olisi aidosti oma itseni. En voisi myöskään antaa parastani, jos kokisin olevani ympäristössä, jossa en voisi olla turvallisesti täysin oma itseni.”

Doshin mukaan yksikään yritys ei ole täydellinen. Pointtina onkin luoda liikettä kohti oikeaa suuntaa.

”Kaikki epäonnistuvat joskus. Myös me olemme tehneet virheitä. Yrityksemme etu on, että ihmiset ottavat asioita herkästi esille, ja me kuuntelemme sekä otamme opiksi.”

Tekoja sanojen tilalle

Westwood kokee, että monimuotoisen, inklusiivisen ja oikeudenmukaisen yrityksen rakentaminen ei ole mahdottoman vaikeaa, mutta se tarvitsee rakenteita, osaamista ja periaatteita menestyäkseen.

Lisäksi tarvitaan toimintaa.

“Pienet tuuppaukset vievät pitkälle”, Westwood sanoo. ”Meillä on käytössämme kuukausittainen uutiskirje, josta saamme tuoreimman statistiikan ja artikkelit sekä tietoa lukuisista yhteisöistämme.”

Myös rohkealla johtajuudella on paikkansa. Tarvitaan johtajia, jotka uskovat että monimuotoisella ja yhdenvertaisella kulttuurilla on väliä. Johtajia, jotka ryhtyvät toimintaan ja rakentavat voimauttavia ympäristöjä. HCLTech Technologiesin ihmiset rakentavat omia yhteisöjään esimerkiksi yksinhuoltajaäideille, toimintarajotteisille ihmisille sekä etnisen tai geografisen taustan yhdistämille kollegoille.

Vuodesta 2020 lähtien yritys on ollut HJK:n naisten jalkapallojoukkueen kumppani.

“Halusimme ojentaa kätemme myös liiketoiminnallisen alueen ulkopuolelle”, Westwood kertoo.

HCLTech haluaa nähdä kahden eri tyyppisen organisaation yhteiset arvot kumppanuuden kautta. Kun joku vetää teitä yhteen, yhteistyöllä on merkitystä.

“Meille kumppanuus HJK:n kanssa on enemmän kuin liiketoimintaa”, Westwood sanoo. ”Olemme joukkueesta ylpeitä. HJK on ottanut askeleita tehdäkseen urheilusta naisille oikeudenmukaisempaa ja saavutettavampaa. Tavoitteenamme on tukea heitä omalla matkallaan yhdenvertaisemman urheilukentän luomisessa. Toivomme voivamme toimia suunnannäyttäjänä, jotta jokainen voi löytää parhaan mahdollisen potentiaalinsa – joko pelikentällä tai yritysten johdossa.”

Group

(Since 2020, HCLTech Finland has partnered with the HJK's women's football team. From left: Gavin Westwood (HCLTech), Wilma Sjöholm (HJK), Mimmi Nurmela (HJK) and Vaishali Doshi (HCLTech)).

Women are underrepresented in the tech industry. Diversity, however, is about more than just gender – ethnicity, race, age, and disability, and skillsets are other underrepresented categories to name but a few. Inclusion and equity are essential parts of the diversity equation. Taking steps in the right direction can be a challenge and it calls for determination and perseverance – but with long-term commitment the tide will turn.

The relationship between technology and gender has emerged as a hot topic over the past few years. This was highlighted in Caroline Criado Perez’s book, Invisible Women. Awareness is on the rise for a good reason.

“We all use technology, and as humans, we’re diverse by nature,” says Vaishali Doshi, Client Partner and Sales Director at HCLTech. “Technological design and innovation need to reflect that. Women represent half of the world’s population. Women should be equally involved in the design and implementation of tech.”

Many leading IT enterprises are setting ambitious goals to achieve a better gender balance. Increasing women's share in STEM (science, technology, engineering, mathematics) is on the agenda worldwide.

Finland is no different. The share of women applying to study technology in higher education hit a record 36% in the spring of 2022. This is progress, but a lot remains to be done. As a point of comparison, based on data from 2020, only a little more than a fifth of employees in ICT companies in Finland are women.

“Historically, IT hasn’t been very diverse,” says Gavin Westwood, Senior Vice President at HCLTech. “We at HCLTech work very hard to support diversity and equality. Our Chairperson, Roshni Malhotra, has truly shifted gears in this area. She feels very passionate about it, and we collectively do too.”

Currently, every fourth member on HCLTech’ Board is a woman. Overall, 27% of employees are women, 30% of new hires are female, and HCLTech also aims to improve gender diversity in the workforce to 40% women by 2030.

Diversity is worth the effort as it is critical in building an innovative mindset. The business case is solid. Organizations should focus on creating a workplace culture that fosters inclusivity.

“Diversity is a business imperative as important as any other strategic business priority,” says Doshi. “We get a constant message from our young talent that they want to work in a high-performing, diverse and inclusive organization.”

The benefits of attracting, developing, and retaining talent outweigh the cost of replacement and recruitment. A diverse organization is robust, with enhanced capabilities to tackle problems, make decisions, and innovate.

“The best performing teams I've been a part of, have been truly diverse, “ Westwood concurs. “It's no coincidence.”

Moving from equality to equity

The world of talent attraction talks about DEI. The acronym stands for diversity, equity, and inclusion. In the Nordic markets, there is a strong understanding of equality. Equity is the next step. If equality means everyone has the same opportunities, equity is about helping all reach similar outcomes. No one's left behind.

One example concerns parents – still mostly women – staying home for an extended time after childbirth.

“We have to support women returning to the workforce,” Doshi points out. “Tech moves fast. A modest break quickly turns into eons. There's catching up to do, and a good employer extends their hand, ensuring that the returning parent gets similar opportunities and extra support to thrive.”

Three Rs are essential in DEI. That is, recruitment (diversity), retention (inclusion), and representation (role models). It means that a company pays attention to who they hire, such as a diverse workforce, that they retain the hired employees by providing an inclusive work environment, and ensure that they are represented well by providing career enhancement, mentoring forums, and communities”, says Doshi.

“We all need role models, people that we look up to, on all organizational levels,” Doshi explains. “To aspire towards something and grow, and to feel that your aspirations are legitimate.”

Diversity is more than gender

Diversity is not a binary concept, not only about women and men. HCLTech looks at, for example, ethnicity, LGBTIQA+ community, disability, skillsets, and age equally closely. In 2021, the company increased the headcount of disabled employees by 9%.

But these are baby steps. The management commits to putting in the effort to make change happen.

“Many organizations are becoming more diverse,”Doshi points out. “But are we there yet? Looking at targets and numbers set for diversity or gender balance is one thing. Still, we also need to look at the support measures to ensure the workplace is truly inclusive.”

In Doshi’s view, inclusivity is not rocket science. Common sense applies.

“Ask yourself if you're truly able to be yourself at work. And then, ask yourself whether your colleagues would say the same? We all must consider if we’re creating a safe working environment for people around us.”

“Take my example. I’m a mother of two girls and an Indian woman working in Finland. If I’m asked to come to work, forget who I am, and blend in, I can’t be authentic. I can’t give my best if my environment doesn’t allow me to feel safe to be myself, fully.”

Doshi's view is that no organization is perfect. The point is creating momentun to move in the right direction.

“Everybody fails at times. We've had our mistakes, too. Our company’s upside is that people do seem to speak out, and we do listen and learn.”

Deeds more than words

Westwood agrees that building a diverse, inclusive, and equitable company is not overly impossibly difficult but it needs to be supported by dedicated structures, skills, and principles to be a success

And you need action.

“Little nudges go a long way,” Westwood says. “We have a monthly bulletin that gives us the latest details. The newsletter has statistics, relates stories of empowerment, and information on our various communities.”

But you also need bold leadership. Leaders who believe that a diverse and equal culture matters. Leaders who take action and create empowering environments. As a form of self-management, the people of HCLTech are building communities for single mothers, people with disabilities, and groups united by ethnic or geographical backgrounds.

Since 2020, HCLTech Finland has partnered with the HJK's women's football team. Soccer for Americans.

“We wanted to extend our hand outside the business arena,“ says Westwood.

The company wants to discover the two organizations' shared values in partnerships. When something pulls you together, the association has a purpose.

“For us, the partnership with HJK is beyond a mere transaction,” Westwood says. “We’re proud of the team. HJK has taken steps to make sports more equitable and accessible for women. We strive to support them on their way to recognition on an equal footing in the world of sport, ad through that, be trailblazers for everyone looking to realize their full potential, on the playing field or in the boardroom.